Massage är något som oftast är välgörande 
och skönt. Den vanligaste frågan som många 
ställer om massage är: "Gör jag rätt?" Svaret
är att det finns inget rätt eller fel. Om det känns 
bra för både givare och sändare! Då är det bra!

cid_000d01c89ed63c8099b07200a8c0penti01