Pentti Pitkänen, Leg Sjukgymnast, MSc och Specialist i idrottsmedin

pp tape  klinik 003

Arbetar nu i lokal i hemmet på Åsvägen 40 i Ramnäs.

Telefon 0709-663012 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kliniken på Emausgatan har avvecklats från 1/1 2020.

Jag har avslutat samarbetsavtalet med Region Västmanland.

Jag arbetar företrädesvis med diagnostik, behandling och rehabilitering

av besvär från muskel, led och rygg. Ambitionen är att försöka finna en

individuell nivå för symtomlindring med en helhetssyn samt guida till en

funktionsförbättring med en optimal vävnadsträning. 

Rådgivning om eventuell annan utredning, ortos eller tejpning.

Fortsatt samarbete med Försäkringsbolag, företag och föreningar.

Dock i mindre omfattning.

Jag har sedan många år ttillbaka ett nära samarbete med ortopedkirurgiska kliniker

både regionalt och nationellt för både en pre- och postoperativ rehabilitering

efter bland annat fotleds-, knäleds-, höftleds-, axelleds- och ryggkirurgi.