Jag arbetar företrädesvis med diagnostik, behandling och rehabilitering av besvär från muskel, led och rygg. Ambitionen är att försöka finna en individuell nivå för symtomlindring med en helhetssyn samt guida till en funktionsförbättring med en optimal vävnadsträning. 

Sjukgymnastiken är inte anslutna till Region Västmanland.

Jag har ett nära samarbete med ortopedkirurgiska kliniker både regionalt och nationellt för en postoperativ rehabilitering efter bland annat fotleds-, knäleds-, höftleds-, axelleds- och ryggkirurgi.