I Region Västmanland är det inte längre remisskrav för att ett erhålla landstingssubventionerad sjukvård. Du behöver alltså inte ha en läkarremiss för att få del av landstingssubventionerad behandling. För medborgare i övriga landstingsområden i Sverige råder samma förutsättningar.

För besök med remiss - eller remissfritt besök från landstingsområde med denna rättighet är patientavgift 140 kronor. Det berättigar registrering i högkostnadsskydd.
Frikort gäller och ger kostnadsfri vård med ovanstående förutsättningar.

Barn och ungdom har rätt till kostnadsfri vård fram till det datum de fyller 20 år.

Samarbetsavtal med flera försäkringsbolag, företag och idrottsföreningar.

Idag har en delförsäkringsbolag en självrisk vid första besöket. Försäkringsbolagen informerar sina kunder.