Jag har avslutat mitt samarbetsavtal med Region Västmanland och kan därför inte erbjuda behandling

till nationell taxa och Regionenspatientavgift längre såsom tidigare var fallet.

Pris för behandling är nu 400 kronor


Samarbetsavtal finns fortfarande med flera försäkringsbolag, företag och idrottsföreningar.

Idag har en delförsäkringsbolag en självrisk vid första besöket. Försäkringsbolagen informerar sina kunder.