Livet kan bara levas framåt men förstås om vi kan
se bakåt! Allt går igen! Förändringen är det enda
som är beständigt! Varje stillsittande timma
framför teven förkortar livet med 22 minuter enligt
tillförlitliga källor!
 
snskottning tv2
 
Snön faller och vi med den, sjunger Ulf Lundell!
Det stämmer ibland, det finns även tillfällen när
snön ger oss kraft och power utöver det vanliga!
Skotta snö lika lång tid som du sitter framför teven
får du se själv! Men tag inte för mycket i skopan!
 
snoskottning_70957309