Livet består av val och vår förmåga att välja rätt nyckel
när det övningsval i vår träning. Det är inte alltid så lätt, 
men ju vidare perspektiv vi har att använda i en mix av 
fantasi och kunskap är allt möjligt!
key
Och att kunna hitta en balans mellan en bra och viktig
men samtidigt rolig övning!
v38