Värmebölja eller skyfall! Alla väder är till för att ge oss högsta möjliga träningseffekt! Är sanden tillräckligt mjuk och djup så finns det möjighet till en extra tuff löpning i gyttjan! Du blir både ren och len i denna gren! En riktig träning för oss djupingar!