Guldet blir lätt till sand! Sand blir också guld  om vi använder det på rätt sätt,  vid rätt tillällle! Det finns inget bättre om du vill förbereda dig för en lång, het sommar i varmt klimat där du också skall prestera någonting fysiskt. Hitta din egen guldsand och fira midsommaren på fötter lätta som lärkvingar,  upp och ner för sandslänten!