Fingerfärdighet kan vara olika för olika människor! Ett sätt som är en fin träning av både känsla och välbefinnande är att låta sand och sol rinna mellan fingrarna och upprepa det om och om igen!