………  av att hjälpa varandra än av att tjäna pengar! Denna enkla tes om meningen med livet, är en drivkraft hos nobelpristagaren Muhammad Yunus. Han är grundaren av Grameen Bank som lånar ut pengar till fattiga för att de ska ges möjlighet till att försörja sig och sina familjer.

Det är en tanke i tiden när sjukvårdens och samhällets kostnader har galopperat iväg när det handlar om psykisk ohälsa. De överstiger alla andra vårdkostnader idag. Är det tidsandan, stressen, välfärden, egoismen, ensamheten och vem vet - listan kan göras hur lång som helst. Orsaken till vår civilisations ohälsa är obesvarad.  Ett är dock helt säkert. Alldeles för få av oss i populationen ger sig tid att ta vara på tiden och årstidernas skiften. Så veckans hälsotips är att begrunda denna dikt av Alf Henrikson. Diktsamlingen heter Varvet kring solen och utkom 1959. Och passa på att betrakta omgivningen - det vänder snart mot höst och vinter!

Våren

Hinner vi med?
Lövet och blommorna lyser på buskar och träd.
Gökarnas läte från skogen går in i vårt öra.
Hinner vi höra? 

Dagarna går.
Flitigt och snällt vid vår nödtvungna födkrok vi står.
Dovt genom fönstret i Klara hörs bruset av bilar.
Dagarna ilar. 

Hinner vi ut?
Snart är violdoften borta och göksången slut.
Snabbt skall den redan begynnande fruktblommen sluta.
Hinner vi njuta?

P.P