………kan man verkligen säga om den japanska studien som gav ett ädelt IgNobelpris i medicin. Forskarna har studerat hjärttransplanterade möss som fått lyssna på musik. De möss som har fått lyssna på operan ”La Traviata” lever längre än de möss som får höra musik av artisten Enya, och mycket längre än de möss som får lyssna på byggbuller och ljud från tunnelbanan. Detta låter som ljuv musik även för oss alla, i alla fall för oss som bor på vischan. I glesbygden med skogen som närmaste granne. Förmodligen är detta ett större privilegium än våra beslutsfattare har förstått. Att rensa staden på bilar en dag när Obama besökte landet gav hela fyrtio procent bättre luft att andas för alla som måste bo i huvudstaden! Detta borde givetvis vara en tankeställare för många!

Nu är det skördetid för bland annat frukt och bär. Extremt nyttigt och gott samtidigt. Äpplen finns idag i hundratals olika sorter. För olika säsonger och ändamål. En fråga som förbryllar mig varje säsong, är varför är det enbart en folkspillra som plockar dessa bär och frukter? I dag blir äpplena liggande i många trädgårdar. Eller så hamnar de på komposten eller i värsta fall körs till tippen. Svenska äpplen odlas idag på en areal av 1 494 hektar. Odlingarna är koncentrerade till Skåne där 88 procent av äppelodlingen finns. Vanligaste äppelsorter: Ingrid Marie och Aroma, 43 procent av äppelträden. Äppelsorter som ökar: Rubinola, Frida, Santana, Sunrise, Gloster och Rubinstar

Ett äpple om dagen är bra för magen har vi ju länge hört. Äpple har sedan urminnes tider var känt för att främja vår hälsa och äpple hamnar alltid högt upp på listan, ibland högst, när man pratar om ”de nyttigaste frukterna”. I de engelsktalande länderna har man ett liknande ordspråk? Man säger ”An apple a day keeps the doctor away” (ett äpple om dagen håller doktorn borta). Detta ordspråk är faktiskt en variant på ett ännu äldre ordspråk: ”To eat an apple before bed will make the doctor beg for his bread” (att äta ett äpple innan sänggående får doktorn att tigga för sitt bröd”). Enligt vissa vetenskapliga undersökningar om äpplets effekter på hälsan har det visat sig att färska äpplen kan förbättra vår minnesförmåga och bevara vår allmänna hjärnhälsa. I en undersökning vid universitetet i Massachusetts kom man fram till att äppeljuice var lika effektivt som Alzheimers mediciner vad det gäller produktionen av kemikalier i hjärnan som styr minnet. Ytterligare studier vid samma universitet har visat att en regelbunden konsumtion av äpplen kan motverka skador på neuroner vid åldrande, och dessutom motverka och rentav förbättra vissa symptom vid Alzheimers.

Fruktträdgårdarna som anlades förr planerades väl, det skulle finnas äpplen för varje tillfälle, att äta, att musta, att göra mos eller att lägga in. I en välplanerad fruktträdgård räckte säsongen och därmed vinterns vitaminförråd, från juli till maj, ja ibland ännu längre om man hade riktigt lagringståliga järnäpplen. Veckans slutord blir då givetvis en dikt av Alf Henriksson från ett diktverk som heter Bit för bit och är från 1970.

FRUKT

"Envar som planterar ett äppelträd
är en beklagansvärd man.
Antingen bär det ingen frukt
och då bedrövas han.
Eller också dignar det under sin skörd
och då får han möda därmed.
Du skall äta din skrott i ditt anletes svett
av syndafallets träd."
 

P.P