…….är helt klart orgasmologi. Vilket är ett försök att förklara vad orgasmer egentligen är. Alltså ett vetenskapligt sätt att med neurofysiologiska förklaringsmodeller för olika sorters sexuell njutning förklara hjärnans beteende. Förmodligen landar detta i en hypotes som mycket annat. När allt summeras så brukar det stranda i det mera sökande svaret, att det är ingen som vet exakt hur det förhåller sig. Kanske är det som flickan i kassan på Coop konstaterade med ett leende när ett mynt fastnade i myntinkastet och blockerade den för ytterligare påfyllning. ”Med litet våld och vaselin går det alltid.” En kommentar att fundera över från en leende tonårig i kassan. Är detta ett tecken i tiden eller en stor portion humor med en glimt i ögonvrån? Många frågor i vardagen är inte alltid besvarade – utan överlämnar det till fantasin.

Romantik, kärlek och erotik är hetare än någonsin i svensk media. I en engelsk studie scannade forskarna hjärnorna hos 17 personer som samtidigt fick titta på bilder som de var djupt förälskade i. Hjärtat slog snabbare och de fick mer handsvett samt de områden i hjärnan som styr njutning, belöning och motivation aktiverades mera. Samtidigt hämmades till exempel pannloben som styr omdömet! "En kyss är en förfrågan en trappa upp om det är ledigt i bottenvåningen." Citatet är av Art Garfunkel och kanske en suverän definition som överglänser scanningen av hjärnan? Det kan dock vara en fråga som får livet att åka hiss om man får för mycket spring mellan våningarna i sitt inre. På tyska Max Planks institut för demografisk forskning har man analyserat statistik över två miljoner holländska kvinnor och män. Slutsatsen blev en varning. Ju yngre make, desto kortare levnadstid för kvinnan. En åldersskillnad på mer än 15 år gör att kvinnan löper 210 procents större risk att dö jämfört med en kvinna som gifter sig med en jämnårig gubbe. För män är det tvärtom. Ju yngre hustrun är – desto längre kan mannen räkna med att hans liv kommer att kunna levas levande. Märkligt vad litet vi har hört om dessa könsrelaterade relationsskillnader tidigare. Det skall bli spännande att se vilket parti som sätter ner foten i denna fråga i valkampanjen? Alla djur, utom människan, vet mycket väl att livets huvudsakliga mening är att njuta av det.” Samuel Baulder är upphovsman till detta citat. Kanske är det som är drivkraften till alla skriverier om detta ämne. Att det som är ett primärt behov men som i allt fokus och undersökande blir att framstå som någonting som inte är helt naturligt utan en avancerad strikt vetenskaplig process.

En annan rapport som har uppmärksammats senaste veckan är att svenskar drömmer helst om gruppsex. I jämförelse mellan fyra nordiska länder är svenskarna mest missnöjda med sitt sexliv – och fantiserar mest om hur det skulle kunna vara! Sexologen Malena Ivarsson tror sig veta lösningen på denna knut. ”Vi kanske är lite mer stressade och har högre förväntningar i Sverige.” Samtidigt som denna rapport berättar om att svenskar lider sexuell nöd och drömmer om swingerspartyn rapporteras från Indien att en politiker föreslår att eunucker ska vakta Indiens gränser och bli livvakter åt politiker. Det intressanta i detta förslag är att i Indien är det inte enbart kastrerade män som faller under benämningen eunuck. Till denna kategori räknas oftast transvestiter och transsexuella, och de har oftast mycket besvärligt att få arbete och hamnar därför i utsatta positioner.

En annan trend i tiden är mindfulness. Vilket handlar om hur vi kan träna och forma vår hjärna. Det har blivit allt vanligare med den här typen av hjärngympa hos aktörer med blandad kompetens. Mindfulness är i grunden utsprungen ur en buddistisk filosofi och meditationstradition och har sedan under årens lopp anpassats till västerländska förhållanden. Kärnan i det hela är att stärka sin förmåga till uppmärksamhet och koncentration. En som ofta citeras för att definiera företeelsen är den vietnamesiske munken Thich Nhat Hanh. ”Som ett tillstånd där vi har vår uppmärksamhet och vårt medvetande i den situation där vi befinner oss för ögonblicket.” Hans beskrivning påminner för min del mycket om titeln på ett uppslagsverk som var vanligt förekommande i många hem under förra seklet. När, Var, Hur! Det känns som om vi uppfinner hjulet om och om igen. I dag är det väl ingen som helst tvekan att många av dessa trendiga modifieringar har egentligen ett ekonomiskt syfte.

Kaffe blir bara hetare och hetare. Till alla tidigare plusvarianter så kan vi nu konstatera att du gör färre misstag med kaffe i kroppen. Forskarnätverket Cochrane visar att koffein hjälper människor att förbättra prestation i olika tester som fokuserar på minne, uppmärksamhet, uppfattningsförmåga och resonemang. Om inte kakan räcker till kaffet så får vi dela på jordskorpan. Det är ett tema i tiden när nationerna i EU tävlar om att göra konkurser med vinst och stöd från stödnationerna. De gamla grekerna som var arkitekterna bakom vårt demokratiska samhälle sover förmodligen inte bra i sin sista vila! Vissa händelser i tillvaron borde göra våra politiker trygga i valtider. Det finns sådant som engagerar mer än annat. Bröllop bland så kallade blåblodiga och kungliga har ett enastående stort allmänintresse. Precis som vårens primörer bland glassar. Stort uppslagna provsmakningar och rundfrågning bland konsumenter. Fantasi och engagemang har vi gott om här hos som är de så kallade verklighetens folk och finns här i möjligheternas land idag. Nyfikenhet när det gäller smak på mat och dryck som inte präglas av överdriven nyttighet har stort allmänintresse. 21 000 nya chipssmaker. Det blev resultatet när OLW utlyste en tävling och svenska folket fick skicka in förslag.

Det är ingen överraskning för mig i alla fall att det nu kommer rapporter om att det är bara svenska jordgubbar som tål kylan bra. Vi är enligt den egna nationella duktighetsprincipen bäst i allt och kommer alltid att vara det. Så det är säkert helt i sin ordning att frosten biter olika hårt! En kall vår har ställt till problem för bärodlarna på danska Jylland och i Tyskland. De första jordgubbarna har gått förlorade i frostnätter. Det är mycket med det jordiska. Ett är säkert att färska svenska jordgubbar kommer att finnas till midsommaren som vanligt.

Vad kan vara med passande som slutord än detta citat av Niels Kjaer som kan förklara vetenskapens roll i alla våra abstrakta frågeställningar. ”Det är den som går vilse som finner de nya vägarna.”

P.P