Åter tänds grönskan, sammanfattar

det långa, osynliga växandet: från ingenting

till något som skall försvinna och återvända ur ingenting

 

Den tid när vitsipporna alltför snart går i violett

och måsarna cirklar som vitt bogskum

kring dyngspridaren på fältet

 

Mitt hjärta är en blå container, som sakta fylls

med sorg och glädje och dagar däremellan, för att

sedan hämtas tömmas, åter sättas på plats

 

På en och annan lagårdsbacke sorteras sättpotatis

Skogsvårdsstyrelsens utskick gäller uppmontering

av barkborrefällor före svärmningstiden

 

De minsta abborrarna kilar fast sina glänsande huvuden

i mjärdens maskor, sprutar mjölke när man klämmer på dem

 

Maj, denna lysande månad, frisk som en klunk källvatten,

mjuk som en barrstig, kort som en blinkning

 

Att leva i ett allt grönare rum, där väderstrecken

utgör väggarna och taket är alldeles blått!

 

Maj månads dikt har skrivits av Bengt Berg och är hämtad ur Den blå containern (Rallarros 1982).