………är lättast i Norden. Möjligheternas land USA är distanserade av alla våra hjältar. Ingenstans finns det plats för så många hjältar som i svenska medier. Numera är alla som frivilligt vaknar och äter frukost vardagshjältar i tidningarna. I den amerikanska drömmen är det möjligt för alla att bli vad som helst. En studie från Oslo universitet visar på en rörlighetsmatris att rörligheten är större i Skandinavien och England. Det handlar alltså om den rörlighet som kan mätas i procentuell sannolikhet för att en son hamnar i högsta inkomstgruppen även om hans far tillhör den lägsta inkomstgruppen. En personlig reflektion på denna studie är det är att förmodlighen är lättare procentuellt att klättra när det hamnar om en mindre population. Skandinavien är ju så in i Norden glesbefolkat jämfört med andra kontinenter. Nu är det inte alltid så att framgång är lika med lycka. Men det råder nog ingen större tvekan om att det klassiska citatet har en viss substans. ”Jag gråter hellre i Mercedes Benz än i en Volkswagen.”  William Shakespeare hade en uppfattning om välfärd och lycka redan på 1500-talet. ”Lyckan är som en parfym: vi kan inte stänka den på en annan utan att ett par droppar kommer på oss själva.” Detta har senare fått sin renässans i att bland annat på att vid att spela på Bingo. Där har delat ut sidovinster till den som sitter närmast vinnaren! Ett inte så ovanligt sätt att klättra socialt är att gifta sig rikt. Förmodligen är det vanligare bland kvinnor än män. Jag har ingen statistik men bara känslan av att det torde vara på det viset. Visst händer det att en och annan personlig tränare får prinsessan och halva kungariket. Men det är nog mera undantag än regel. Anna Anka som idag är den mest omtalade svenska träningsintruktören är en som hittat sin fågel Fenix i Paul Anka. Han som egentligen är en kortis.

Nu har modern forskning visat att en man helst skall vara lång, rolig och inte lukta alltför illa för att ligga bra till hos kvinnorna. Enligt psykologerna Buss och Meston så är det längd som är det mest uppenbara en kvinna tittar efter hos en man. Män som uppger lång i kontaktannonser får fler svar än de som inte anger den egenskapen. Det klassiska mantrat att storleken inte har någon betydelse får än en gång en knäpp på näsan. Mannens naturliga doft har en större attraktionsförmåga än all dyr pomada och parfym har det också visat sig. Det är framförallt armhålans doft som lockar till sig kvinnor, speciellt under ägglossning är denna förmåga extra skarp hos kvinnan. Med dessa rön som grund kan jag tänka mig att det är en kombination av längd och doft som är effektivast. Det är ju inte ovanligt att en kvinnas nos når precis till armhålan på en lång man! Om vi lyfter på blicken ännu högre upp. Och betraktar fåglarna så kan vi konstatera att här finns det kanske andra faktorer som spelar en större roll än storlek. De mest intelligenta hannarna i fågelvärlden är också de sexigaste! Hannarna som är bäst på problemlösningar har störst framgång bland honorna. Exakt hur honorna resonerar när de gör sitt val är okänt, säger forskarna i Australien som specialgranskat atlasfågeln. Den tillhör en art inom familjen lövsalsfåglar som anses vara de mest säregna av världens fåglar.

I vår livslängd måste vi även räkna in våra förlorade dagar. Vi lever cirka 80 år, av den tiden är det många som sover minst en tredjedel. För första gången har forskare identifierat en genvariant, mutation, som delvis styr hur länge vi sover. Nu kan forskare påvisa att det finns människor, sannolikt ganska få, som utan problem klarar sig med mindre sömn. En gen kallad DEC2, som blockerar uttrycket hos vissa andra gener som vi sedan tidigare vet reglerar dessa även dygnsrytmen har analyserats i blodprov på de som behöver mindre sömn. ”Trötthet är den organiska yttringen av en förutfattad mening.” M Prousts citat är intressant och filosofiskt samtidigt.

Att fundera över vår existens och livet i stort och smått är säkert något som alla gör periodvis. Det finns några givna ramar för detta liv. Ett är att vi föds. Och nästa förutsättning är att en dag skall vi alla dö. Det är en solklar och oemotsäglig sanning. Här skiljer sig människors rädsla och mod inför detta sista steg från livet. Jag är en varm anhängare av den Buddistiska tanken. Den som förklarar det hela med att vi alla föds med ett visst antal pulsslag. När vi har förbrukat dessa så släcks vårt liv ut. I Japan finns idag 40 000 människor som är äldre än 100 år. Alltså lika många som i en medelstor svensk stad. Det finns givetvis många faktorer som är bidragande till livslängd. Ett är att den hela tiden har ökat rejält i de länder som har högst välfärd. I denna överciviliserade värld på överflödsgatan så är det nog så att allt färre har en praktisk vardagskunskap. Vi har fått en tillvaro av många olika kunskaper som inte är särskilt användbara. ”Ingen människa vet hur lång tid hon har kvar att leva, men jag fasar för att lämna denna världen och inte ha någon i hela familjen som vet hur man sätter i en ny toapappersrulle.” Erma Bombeck är det som tänkt till om sina efterlevandes kapacitet.

Vår tillvaro och samtid består av en massa olika konstruktioner och påhitt för att förklara att just det liv som man själv lever är bra. Ofta vill människor inte nöja sig med att kalla det bra, utan det flipprar iväg till både bättre och bäst som värderingsnivå. Var glad för det du har och undvik att älta det negativa. "Med RMI, Rätt mental inställning, blir du en gladare och mer harmonisk människa", säger psykolog Jörgen Oom. Idag är det en trend bland framförallt storstadsbor att man som man säger lever enligt RMI - varje dag. I Stockholm består populationen av 58 procent ensamhushåll. En i mängden som bloggar om sina singeläventyr, ser fördelar i denna självständighet. Hon kan känna sig mera uppskattad på fester och mingel sedan hon blivit singel. Andra kan tycka att hon är mer spännande för att hon inte kommer dit upptagen. Alla sätt är ju bra utom de dåliga har en vardagsklok tänkare sagt någon gång. Två orgasmer i månaden ökar ditt psykiska och fysiska välbefinnande. Det hävdar i alla fall australienska forskare, källangivelse är The Sun. Lyckoproblematiken har och kommer att engagera människor i all tid och otid. Bodil Malmsten är en av de klokaste bland de klokaste av författare. Hon har en klockren analys av lyckans ost. ”All forskning som sysslar med lyckoproblemet kommer gång på gång fram till samma sak – det är inte yttre framgång som gör folk lyckliga. Det är det som händer under tiden, mellan raderna.”

Vissa människor står inte ut med någon plats på jorden och är bara lyckliga mellan de platser från vilka de är borta och dit de är på väg. All äkta och varaktig förändring kommer inifrån och ytterst sällan. ”Längre än till meningslösheten kommer man inte.” Thomas Bernhard är citatets källa.

P.P