………..friskt vågat och hälften vunnet är ett klassiskt begrepp som säkert känns igen. Detta gäller nog inom alla områden, men kommer oftast att uppmärksammas i idrottssammanhang. Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra #2 skriver följande. ”Folk lade tegelstenar på toalettsitsen. En slutade duscha. Andra tejpade för ventiler. Några gick runt med namnlistor för att få bort Mats. Sedan gick ryktet att han skulle släppa ner skallerormar i brevinkastet hos dem som skrivit på.” Påhejade av kvälls- och lokalpressen fick grannarna kommunen att med polisens hjälp bryta sig in hos Mats när han var bortrest – bara för att mötas av ett klanderfritt skött terrarium, som passades av den 20-årige sonen. Ibland är folk så rädda och fördomsfulla att det är både komiskt och tragiskt. Det är som alltid mycket vi ska lära innan vi blir gamla nog att minnas. Under hud göms ofta det som glöms. Hostar en så sover ingen – denna klassiska reklamslogan för hostmedicinen Noskapin är användbar även på andra delar av kroppen. I en norsk studie där 457 sjukskrivna för ländryggsbesvär har jämförts med en grupp ryggfriska. I gruppen med ländryggsbesvär var det signifikant vanligare med smärta i stort sett hela kroppen. Förmodligen är det rädslan som finns med och göder övrig smärta i dessa arma kroppar. Rädslan för att röra sig är nog den rädslan som ger de allvarligaste biverkningarna.

 

Idag blåser en allt starkare vind, närmar sig faktiskt orkanstyrka, att ungdomar måste träna mera, oftare och hårdare för att inte bli den första generationen efter andra världskriget som kommer få en kortare livslängd än sin föräldrageneration. William Blake har ett citat som kan passa in sammanhanget. ”Försiktigheten är en rik, ful gammal ungmö som uppvaktas av odugligheten.” Det är mycket som vi vet via forskning. Men det är minst lika mycket som vi inte vet. När unga bollspelare växer blir de skickligare, mer uthålliga, starkare och snabbare. Förvånansvärt nog vet man idag inte i vilken utsträckning tillväxt och mognadsprocesser samt hur träning och olika träningsmetoder påverkar prestationsförmågan för barn och ungdomar. Allt tyder på att det samma för ungdomar som för äldre. Alltså att ingenting blir man så trött av som det man inte hinner med att göra. Att blommor i alla tider varit oemotståndliga för poeter är självklart. Det finns ett nästan svindlande antal varianter av blommor, olika till utseende och förknippade med olika mänskliga egenskaper. Skira, bleka blommor som skogsstjärna eller linnéa associeras med kyskhet, de vanliga sommarblommorna prästkrage och blåklint upplevs som robusta medan orkidéer beskrivs som exotiska och farliga. Poeter har även i alla tider intresserat sig för människor. Likheterna i egenskaper och karaktär är såsom synes överensstämmande för människa och blomma. Blommorna har dock en förmåga att växa sig starkare, vackrare och dofta mycket bättre än människorna. De har också en enastående förmåga att överleva, överglänser människorna klart även här. Förmodligen är det den friska luften, solen och vistelsen i naturen som ger blomman näring som vi inte kan och förmår förse oss med i tillräcklig dos i dagens samhälle. Jovisst, förekommer det enstaka undantag av naturfolk som lever som blommor – men de är samtliga mer eller mindre utrotningshotade. Linné var övertygad om att det existerade en av Gud given ordning för allting i naturen, och att den skulle gå att upptäcka bara han tittade tillräckligt noga. Tyvärr har vi inte den modellen hängivna människor idag. Med den tekniska arsenal av hjälpmedel så skulle vi kanske kunna få många bättre svar på olösta frågor än vi ser idag.

 

Atavism – det är när en egenskap från ett tidigare utvecklingsstadium dyker upp igen. Som om evolutionen fått hicka och framfödde gengångare från stenåldern. Ibland känns det som om detta skulle kunna vara en befriande trivsamt i vår tid. Redan Augustinus (354-430 e kr) hade en känsla av vad som väntade i framtiden, citatet säger allt. ”De vuxnas lek kallas affärer.” För tillfället är det högsäsong för gamla klassiska böcker. Allt flera förläggare satsar på denna genre. Men vad är egentligen en klassiker. I en tid när människor enbart listar det som de såg eller hörde senast som det bästa, mesta och även klassiskt. Peter Luthersson på förlaget Atlantis har förmodligen en poäng i sin definition av en klassiker. ”Förr fanns det ju byfånar. Det var människor där byns gränser var världens gränser. I dag har man väldigt många nufånar, som är helt fångade i nuet och inte har någon relation någon annanstans. En klassiker låter en träffa människor som lever under helt andra betingelser.” Det här är Nationalencyklopedins förklaring. ”Författare eller verk som på grund av sitt bestående värde anses förtjäna beteckningen klassisk.” Författaren Mark Twains är roligare. ”Klassisk är en bok folk berömmer men ingen läser.” 

 

Att hoppa och springa under barndomen kan skydda benstommen på äldre dagar. Det menar amerikanska forskare som därmed vill såga den gamla devisen ”use it or lose it”, vilken går ut på att effekten av fysisk träning är en ren färskvara. Studien är gjord på unga möss, som tränat ena frambenet under sju veckor, levt ett lugnt långt liv utan träning och därefter undersökts igen. Forskarna fann att skillnader i styrka och benmassa mellan de båda frambenen kvarstod ännu efter 92 veckor utan träning. Det otränade benet fick aldrig samma bentäthet som det tränade. Detta är pudelns kärna för dagen. Vi köper den här typen av forskning som ger en genväg. Det räcker med att göra det en gång. Det vikigaste av denna hoppfulla studie av glada som hoppat på ett ben är förstås skillnaden mellan tränat respektive otränat. I framtiden förväntar jag mig forskningsresultat som kan direkt peka på potatisätande och hälsotillstånd. År 1960 satte varje svensk i sig i genomsnitt 86,8 kilo färsk potatis, nu är vi nere i 45,7 kilo. Som sagt så finns ingen begränsning i utbudet information och kunskap idag. Problemet är hur den skall värderas och finna en lämplig referens i tillvaron. Annars går bra att luta sig mot citatet från E Wiggan. ”Intelligens är det som gör att du tar dig fram utan utbildning. Utbildning är det som gör att du tar dig fram utan intelligens.”

 

P.P