……..är inte bara en titel på en klassisk hit Hoola Bandola Band från tidigt 70-tal. Det är en företeelse som är otidsenlig och mer eller mindre föränderlig. I vår tid så finns det enkla och snabba metoder att mäta och värdera vår uppfattning om både det ena och det andra.

Förtroendebarometern som görs av Medieakademin och Göteborgs Universitet mäter allmänhetens (vårt) förtroende för varumärken, politiska partier, medier, företag och institutioner och har genomförts sedan 1997. Mätningen för 2014 presenterades för några dagar sedan på Svenska Mässan i Göteborg. Den har utförts av Göteborgs universitet i samarbete med TNS Sifo och bygger på 1 200 intervjuer med allmänheten

Topplistan - Förtroendebarometern 2014 – de fem främsta:

1. SR 73 procent

2. SVT 71 procent

3. Universitet/högskolor 64 procent

4. Systembolaget 59 procent

5. Ikea 59 procent

Socialdemokraterna är det parti som flest svenskar har förtroende för.

Moderaterna tappar stort. I botten ligger Sverigedemokraterna men förtroendet ökar stadigt år från år.

Tappar i förtroende gör regeringen, Riksbanken, sjukvården och lokala tidningar.

Facket, storföretagen och bankerna ökar i förtroende.

Skatteverket ligger i topp bland de svenska myndigheterna. Arbetsförmedlingen ligger stadigt parkerad i botten.

Systembolaget, Ikea och Volvo ligger fortfarande i topp bland storföretagen.

Tydliga tendenser är att Facebook och Google tappar i förtroende bland de yngre. Av de tillfrågade i gruppen 16-29 år som tillskriver sig en åsikt har 15 procent ganska eller mycket stort förtroende för Twitter. Att jämföra med 28 procent 2013. Motsvarande siffror för Facebook är 14 procent i år, jämfört med 31 procent 2013.Förtroendet för de sociala mediejättarna i den angivna gruppen har således omkring halverats på ett år.

P.P