Rekord .......är en klassisk tidskrift som kommer i åtanke under OS. Det finns som vanligt inte ord i ordbehandlaren så det räcker till när våra sportreferenter skall placera de glimrande resultaten i lämplig nivå. Rekordmagasitet var ett magasin som till skillnad mot dagens refererare ägde  ett vidare och vackrare språk att förmedla till den idrottsintresserade läsaren.  Första numret av denna tidskrift 1939 hade denna framsida.

Halva februari har gått och vädret är precis som skidspår och slalompister - upp och ner. För tillfället är det magert med snö och is för oss som njuter av både snöskottningens härliga motionsform, och långfärdsskridskorna sköna turer.

Alf Henriksson ägde kanske mer än alla andra förmågan att sätta lämpliga ord för allt som händer och sker. Han dikt "Mitt i vintern", från samlingen Tittut 1992, är något som både passar att ha i åtanke när vi tittar ut och även när tittar på våra skärmarpå det som händer där utanför vårt synfält och ger oss en både aktuell och historisk omvärldsanalys.

Mitt i vintern

Fönstrets glas, du Celcius
skiljer framför allt
dina tjugo grader plus
från tjugo grader kallt. 

Tusen stora upphovsmän
bör till heder tas.
Härmed hyllas särskilt den
som uppfann fönsterglas
.

P.P