Axelbesvär är en vanligt förekommande
åkomma både i fritid, sport, arbete och
stillasittande.
 
Utåtrotation i axelleden är en position
som ofta är symtomgivande.
Här kommer ett förslag på tejpning:
 
Börja med att lägga en tejpremsa som
stöder AC-leden (leden mellan nyckelben
och skulderblad).
ac-led tape
Fortsätt med att lägga  en tejpremsa från
framsidan; från AC-leden bakåt och och
runt överarmen - avsluta tejpen på
baksidan av överarmen.
Tänk på att hålla armen/Axeln i en
upplyft postion och lätt inåtrotation
från start.
 
ext rot 1
 
....så här ser det ut från baksidan!
ext rot 3