Huden är människokroppens största organ.
Med tejpning kan vi påverka huden att via
faciasystemet påverka olika skikt i hudens olika
delar att påverka fasciasystemet för att påverka
en muskel som är överaktig till en normalisering.
 
Det kan vara höftens insida eller utsida. Ibland
tejpar vi den muskel som är påverkad av en
oönskad stiffness. Vid andra tillfällen tejpar vi
antagonistisk muskel på andra sidan höften.
 
Tejpningen är en originalidé från ett möte med
Kenzo Kaze!
 
tape groin 003
Börja med att tejpa över det affekterade muskelområdet.
Placera 2 tejpremsor som tillsammans bildar ett fiskbensmönster.
 
tape groin 004
Lägg sedan en smal tejpremsa runt föregående tejpning för att bilda som en ram som håller ihop tejpningen. Tejpningen kan kombineras med en oelastisk tejpning utanpå för att stödja muskeln optimalt inför en aktivitet.
 
tape groin 033
 
Bilden visar 2 olika tejpningar av muskel. Den rosa tejpremsan har inte fungerat som någon suport alls. Emedan den andra tejpningen av hud-fascia-muskel strategin har en god effekt vid löpning i Stockholm maraton - kombinerat med oelastisk tejpning en symtomfri aktivitet!