Det förekommer ett otal av tejpningsförslag för olika åkommor. En variant att tejpa vid lateral epicondylit, så kallad tennisarmbåge.

Detta förslag är att tejpa för att de berörda musklerna som involverade i skadan skall förlängas, en guidningstejpning för carpi radialis brevis och longus.

Lägg en flexibel tejpremsa från ursprung till fästet för de aktuella musklerna och avsluta tejpningen med att fästa tejpen i max utsträckt muskelposition.

 

armbage644

armbage645