Vissa aktiviteter belastar små muskler extremt mycket. Ett sådant moment är till exempel armbrytning. Speciellt om man är ovan och tar i för allt vad tygen håller. Då kan de relativt små muskler roterar och böjer armbågsleden gå sönder. Då kan man förslagsvis tejpa musklerna genom att börja tejpningen från muskelns ursprung vid armbågsleden.

supinator583 th

supinator580supinator585