Det är möjligt att tejpa i princip alla vävnader och leder i vår kropp. Kombinationen kunskap och fantasi är användbar i högsta grad. Det finns alltid någon i ett komplext nätverk av homo sapiens som kan just det unika som vi kanske behöver vid just ett tillfälle.

En sådan ledstjärna inom fysioterapi och tejpning är Thuy Bridges i Australien. Månadens tejpning är hämtat från Thuys nya eminenta bok. "Length, strength and kinesio tape."

En muskel som jag anser vara en viktig muskel för människans ländrygg är quadratus lumborum.

ktape508

För att stimulera muskeln till ökad styrka är tejpremsans riktning nerifrån från muskelfästet vid bäckenkanten och uppåt till muskelns ursprung vid kotpelaren. Alltså i den position och riktning som muskeln har sitt arbetsområde.

ktape509

När det handlar om att tejpa för att guida muskeln till förlängning gäller att hålla ryggen i korrekt anatomisk position och lägga tejpremsan uppifrån nedåt och fästa nere vid bäckenkanten.