Det gäller att inte bara visa framfötterna utan att tänka på att fotarbetet är grunden för en framgångsrik karriär som burkslav utan att drabbas av ohälsa. Variation och fantasi är nyckelorden oavsett vilken typ av arbete vi utför. Lyssna på rörelsen och följ dina inre signaler när det gäller att ändra position. Det är något som jag absolut vill skriva upp och ned på samma gång.