Att ha en god rörelse både på insidan och utsidan av huvudet är huvudsaken för många vars huvuduppgift är att vara överhuvud. Över huvudtaget så är det lika viktigt för oss alla att hålla huvudet i rörelse. Se upp - se ned - se åt sidan och tvärtom! Nicka till och huvudet rör sig automatiskt!