Nu är det dax att bryta sig loss från bojorna i livsmönstret. Tiden är det dyrbaraste i ditt liv. Gör något konkret av din tid. Houdini är historiens mest omtalade utbrytarkonung. Låt han bli en symbol för att det är alltid möjligt att valla och göra någonting för att förändra kropp, själ och tanke till den nivå som du önskar. Valet är ditt! Allt som leder framåt är veckans råd!