Denna vecka infaller den stora shoppingdagen (11/11) i Kina. Det innebär att miljarder av medborgare ägnar sig åt den vanligast förekommande fritidsaktiviteten både lokalt och globalt.

Att bära kundkorg och styra sin varuvagn är en klart ökad aktivitetsnivå från stillasittandet.

Kundvagn1            Rollerbasket-54-L1