Träning för höft och ljumskar. Ryggliggande med händerna sammanknäppta under nacken och uppböjda knän, fötterna lyftade från golvet. Bensträckning uppåt och bendelning med direkt utåtvridning(utåtrotationi höft) av fötterna i övning 11a.

Inåtvridning (inåtrotation i höft) i övning 11b. Benföring ihop och knäböjning med fötterna från golvet, knäsviktning med löst hängande fötter.

okt14 hip