………….under 2012 i världen har utsetts. Arterna är valda med pedagogisk omsorg – tanken är att människor ska slås av häpnad och känna både förundran och vördnad inför naturens mångformighet. Det här med en tio-i topplita att utse nyupptäckta arter startade 2007. Listan är ett initiativ av forskare vid Arizona State University i USA. Starten kom till i samband med 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse. Linné var som allmänt bekant artsystematikens fader, och avsikten med listan är att lyfta fram den biologiska mångfaldens betydelse och vikten av taxonomisk forskning i en tid då många arter riskerar att försvinna på grund av vår egen arts skövling av naturmiljöerna. Bland de arter som återfunnits på listan tidigare år kan vi hitta bland annat en apa från Sydasien som nyser vid regn, en rundmask som lever 1,5 kilometer under jordytan, och en parasitstekel som lägger ägg på sina offer – myror – inom loppet av 0,05 sekunder.

Organismerna på årets lista, som alltså gäller arter som upptäckts under 2012, är lika märkliga. Här är hela topp tiolistan!

1 - En extremt skygg markatta från regnskogarna i Kongo-Kinshasa i Centralafrika. Arten, som kallas lesula av lokalbefolkningen, är högljudd, men mycket tillbakadragen vilket kan förklara varför den inte beskrivits tidigare. Dess ögon liknar människans.

2 - En snigelätande orm från höglandsskogarna i västra Panama. Den lever på lättfångade byten, och är fullständigt harmlös — men skyddar sig själv genom att härma kroppsteckningen hos de farliga korallormarna.

3 - En extremt liten groda från regnskogen på Nya Guinea. Detta är, så vitt känt, det minsta av alla ryggradsdjur. Som mest når arten en längd på 7,7 millimeter.

4 - En självlysande kackerlacka från Ecuador. Detta är den senaste i raden av insekter med förmågan att åstadkomma eget ljus. Den här arten är lite speciell eftersom den tycks härma ljuset hos vissa giftiga skalbaggar.

5 - En guldögonslända från Malaysia som är med på listan på grund av att den har en udda upptäcktshistoria. Den fotograferades och fotot lades ut på bildsajten på nätet där det upptäcktes av en insektsforskare i USA som direkt kunde se att det troligen rörde sig om en ny art.

6 - En 165 miljoner år gammal styltslända från juratidens Kina. Varje lista brukar innehålla minst en utdöd art och i år har man valt denna. Dess fossil återfanns ihop med fossila löv från ett gingkoträd. Insekten och löven är så lika varandra att de är svåra att skilja åt.

7 - Ett spektakulärt svampdjur som upptäckts på drygt 3 000 meters djup i Stilla havet. Dess kropp har extremt långa papiller som sitter ordnade i rader som strängarna på en harpa eller piporna på en orgel. Papillerna är fångstorgan med vars hjälp arten fångar in djurplankton.

8 - En svartfärgad sporsäckssvamp som hittats på väggarna i Lascaux-grottan i Frankrike. Den hotar nu att förstöra de berömda istidsmålningarna i grottan.

9 - En dvärgblomma från de peruanska Anderna. Vars latinska namn är matchande, Viola lilliputiana. Och som namnet antyder är denna viol en av de minsta blomväxterna i världen, bara 1 centimeter hög.

10 - En smaragdgrön myrtenväxt från Madagaskar. Den tillhör en rad unika växtarter som bara växer på sandiga, fuktiga marker nära kusten.

P,P