…………är en spännande bok skriven av Carl Ottosen år 1941. Råd för friska och sjuka. Det mesta i boken är fortfarande lika aktuellt. Ordval och språkbruk har förändrats mera än synsättet på vår hälsa och ohälsa. Enligt Ottosen så är det så att den verkligt kloka mannen och kvinnan tänker i tid på sin hälsa och söker behålla den största jordiska energikälla som någon människa äger: sin kropp i oförsvagad funktionsduglighet och god form. Det är nämligen inte nog, att man tänker på endast när man känner sig trött och slö, eller när större eller mindre kroppsliga smärtor eller olika rubbningar, i form av dålig aptit, sömnlöshet, nervös oro eller dylikt tvingar en därtill. En vis man, som levde omkring femhundra år f. Kr., har uttalat de kloka orden: ”Sörj för Din hälsa innan Du blir för svag.”

Frågan är vem är ung och vad är ungdom? Förmodligen har svaret på denna fråga formaterats oändligt många gånger sedan Ottesen ställde frågan i sin bok från 1941. ”Den är icke äldst som har de flesta åren på nacken.” Sa J. J Rousseau för åtskilliga år sedan. Ungdom är oförsagdhet, hopp och tro. Ungdom är gälla rop, hängivelse, handlingskraft och uthållighet. Den som är ung har initiativ, uppfinningsrikedom, skaparkraft, arbetslust och arbetsglädje. Ungdom är energi – kort sagt, och den är källan till allt produktivt och allt livsinnehåll. Den är den bästa garantin för ett rikt liv och sann lycka. Att vara ung och bibehålla sin ungdomlighet till och med under de gråa hårens levnadsår, är därför en sak av oerhörd betydelse för en själv lika väl som för hela samhället, och ett arbete för ungdomens bestånd, det vill säga den kroppsliga hälsans bevarande eller förnyelse, skall alltid komma att löna sig kungligt.

Om vi lämnar Ottesens teorier en stund och ställer samma frågor idag? Vad får vi för svar när vi lever i en tid när ungdomsarbetslösheten ständigt slår nya rekord. I vår tid när det inte finns lärlingsplatser för ungdomar med mentorer eller mästare som i forna tider som kan guida ungdomar in i en yrkeskarriär där de kan uppleva en stor tillfredsställelse av att vara skickliga i sitt arbete. När det moderna sättet för människor att bibehålla sin ungdomlighet är kosmetiskt. Plastikkirurgi med silikon och botox eller andra förskönande ingrepp. Byte av leder och organ gör det möjligt att hålla sig vid god vigör. Nutiden har en del hjälpmedel och accessoarer till människans fromma när inte kroppsarbete och andra sunda moment förekommer i livsstilen. Mycket har blivit bättre och livet är lättare idag men är det verkligen så mycket bättre? Medellivslängden har ökat betydligt, vi har flera år till livet. Men har vi mera liv till åren?

Aktuellt idag är att människor som lever med långvarig stress producerar mindre av det hälsofrämjande hormonet DHEA-s, visar en ny svensk doktorsavhandling. Under ett stresstest producerade personer med hög lågvarig stress i snitt femtio procent mindre av hormonet, som har viktiga skyddande och läkande funktioner, jämfört med personer som inte brukade vara stressade. Idag får vi regelbundet larm om bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika. Vilket innebär att vi får allt fler svårbehandlade infektioner där endast några få antibiotika fungerar. Nya risker konstateras kontinuerligt idag. Till exempel kan en liter sojasås innehålla en dödlig dos av salt. Överdosering av salt anses dock ovanligt idag, men var ett traditionellt sätt att begå självmord tidigare i kina. Nya rön från svenska forskare har visat att växter som blir infekterade begår självmord i försvar. Denna upptäckt kan på sikt leda till mer motståndskraftiga grödor, säger forskaren bakom doktorsavhandlingen.

Ottosen har en teori om att vi kan indela människorna i tre olika slag. För det första de som måste försörjas av andra. Och för det andra de som kunna klara sig själva. Och för det tredje de som inte blott kunna klara sig själva utan som också hjälper andra framåt och uppåt. Hur skall vi nå målen med ett hälsosamt och stärkande liv som kan hålla om unga längre? Följande råd kommer från författaren. Bort med allt som skadar, fram med allt som gagnar. I huvudsak rör det sig om följande nio krav. Åtta positiva och ett negativt. Du skall intaga den riktiga relationen till ljus och sol, frisk luft, vattnets användning invändigt och utvändigt, sömn och vila, rationell kost, dagliga kroppsövningar, en lämplig klädsel, omsorgsfull tarmhygien och sist men inte minst till bruket av de så kallade njutningsmedlen. Det är alltså något som du absolut måste göra själv.

Det är intressant att Ottosen tar upp relationen till ljus, sol och frisk luft. Jag är personligen övertygad om att det inte ligger så många år framåt i tiden innan vi får ett påbud från WHO och folkhälsoinstitutet om att alla måste vistas ute ett x antal minuter varje dag. Typ som vi har fått att vi behöver fysisk aktivitet i minst 60 minuter per dag för att bara tillgodose vårt dagliga behov. Så passa på att njuta av din ungdoms fagraste tid och ett citat av Simone de Beauvior får bli veckans positiva slutord. ”Tröst är ålderdomens konst.”

P.P