………är såsom flertalet av oss känner till en balansgång på slak lina. Att leva livet ger ett otal möjligheter. Det finns också en oändlighet av variationer i det som livet gör med olika människor. Oväntade händelser och tillfälligheter betyder livsavgörande påverkan för en del människors livsval. Somliga lever sin dröm under en period och andra som är mera lyckligt lottade lever sin dröm under en längre period. Andra lunkar på i samma spår och tempo livet ut. Årstidsväxlingar är något som påverkar vissa av oss mycket och går andra obemärkt förbi. Lyckan kommer, lyckan går - är en ordlek som alla hört och lärt någon gång i ett tidigt skede av sitt. En viktig nyans i livscykeln som många gånger inte uppmärksammas tillräckligt aktivt är att livet är en gåva. Det är både en upplevelse och utlevelse med både motgång och glädje. Många har ett stort behov och berätta om sitt liv. Idag är det sociala medier som tar en stor plats i mångas liv, all slags information skickas rakt in i oändligheten. Detta var givetvis svårare innan dataåldern. Men det finns exempel på att det var möjligt med till exempel klotter. ”Kilroy was here” är en klassisk klotterfras. Den anses härstamma från andra världskriget då den sägs ha dykt upp överallt där amerikanska soldater befann sig. Den vanligast förekommande förklaringen om Kilroy-klottrets uppkomst anses vara historien om James J Kilroy som var inspektör på ett skeppsvarv i Quincy, Massachusetts, under andra världskriget. Han hade för vana att skriva ”Kilroy was here” med krita vid de arbeten som hade kvalitetskontrollerat. Dessa anteckningar upptäcktes senare av personalen på de färdiga fartygen. Ofta på väldigt underliga platser, eftersom de hade skrivits på plåtarna under själva produktionen. Detta blev senare en gimmick för den amerikanska krigspersonalen, att klottra frasen på de mest oväntade platser.

Författare och människor har sedan tidernas begynnelse försökt att förklara livets gåta. Tolkningarna blir givetvis personligt och subjektivt färgade oavsett vem eller vilka som försöker sig på att förklara livets konst. En som bidragit med en omfattande beskrivning av livets konst är August Strindberg. Jag tänkte göra denna krönika till att kort och gott enbart presentera en dikt ur: August Strindbergs Samlande Verk, Ordalek och småkonst och annan 1900-talslyrik. Norstedts, 1989.

Livets Konst

Tag allt vad du levat och lägg i hög
Och allt vad du lärt och lidit
Och varje blomma vars kalk du sög
De gyllene frukter vars saft du vridit,
Och minnenas lövskrud med halm och hö;
Plantera dig sedan, och sätt dina rötter
I allt det förgångnas fruktbara ström;
Då kan du växa och sätta frö
Och vandra din väg på stadiga fötter!

 P.P