.........är en dikt av Tage Danielsson. Från
Rim & Reson 1995. Och denlämpar sig väl
nu när vintern är på att övergå till vår.
 
Hav tack, nu är julhelgen över,
nu är kitschet och stökandet slut.
Allt skräpet som ingen behöver
kan lämpligen kastas ut.
Tomten är rimligen borta,
änglarnas tid är förbi.
Även skinkan skall komma till korta
och förgätet skall glöggslisket bli.
Låt vila de snasktrötta magarna,
låt arbetets liv kännas stort!
Pris vare de söckniga dagarna
då någonting vettigt blir gjort! 

P.P