..…….. och dags att skörda resultaten av våra val. Alla valnötter och annat godis som har kastats ut utan några som helst förbehåll senaste tiden är mogna att omsättas i handling. Valet är avgjort! I sann demokratisk anda har alla fått säga sitt. En röst per ansikte, alla lika värdefulla. Nu får vi skörda frukterna av vårt demokratiska systems starka fundament. Vi har fått de företrädare och ledare vi förtjänar. Drygt tre fjärdedelar av alla som äger rätt till att rösta har gjort sitt val efter bästa förmåga. Valet avgjordes även denna gång av de som avstod sin rättighet att välja. Det skulle varit klart intressant att fått se vilka val som skulle gjorts av de som valde att inte välja. Det hade kryddat faktautbudet i den gigantiska flod av statistik som väller över oss om valen.  Det är vid gränsen till det odlade som nya marker står att vinna. Den meningen är en outtalad strategi i årets valrörelse. Många människor har vaknat till när resultaten talar sitt klarspråk. Kommer i eftertankens kranka verklighet på att valdebatten lyckades missa diskutera alla frågor som ansågs vara viktiga för många. Det finns en enorm flora att ösa ur om man vill använda sig av ett citat av en politiker. De är en grupp som pratar konstant. ”Politiker är likadana överallt. De lovar att bygga en bro när det inte finns en flod.” Nikita Chrusjtjov är upphovsman till detta citat. När inte orden räckte till bankade han med sin sko i bordet på möten, allstå snäppet vassare i total argumentation.

Miljö, biologisk mångfald, kultur och energipolitik är några ämnen som vår valrörelse lyckades glida förbi och undvika nästan helt. Det blev ett skämtprogram av valvakan och presentationen av valresultaten med att släppa in Luuk som en slags uppvärmningsintervjuare. Han är enligt min recension och bedömning en typisk aktör av modell TV4-lågvattensmärke ända sedan sin programidé ”Seg kväll med Luuk.” Här lyckades SVT matcha årets kalkoninslag i valdebatten – Jihde! Det kändes inte seriöst att ha en Peter Jihde som sidekick i denna slutdebatt. Förstärkte tydligt mina farhågor om att detta var ett oval! Det fanns dock en och annan som uppskattade denna idé. ”Peter Jihdes sätt att arbeta är väldigt interaktivt.” Citatet är av Fredrik Reinfeldt efter utfrågningen av alliansen ledstjärnor. Ja, det var ett kvitto på att valrörelsen mestadels har varit ett jippo i bästa betaltevenivå. Alltså mest reklam och i stort sett omöjligt att lita på något som sägs! ”Livet är som floden - allt förändras och allt kommer tillbaka”, sa författaren Herman Hesse en gång i tiden. Och dessa ord kan ingen säga emot!

Värdeladdade frågor som kunde blivit komplicerade för flera aktörer klarade vi oss ifrån så gott som totalt. En sådan är arbetslinjens egentliga innehåll. ”Risken är att vi är på väg mot en hel generation som är helt bortkopplad från arbetsmarknaden.” Denna tunga analys kommer från en tungviktare, Dominique Strauss-Kahn som är Internationella valutafondens chef. Han ser allvaret och varnar för att hanteringen av finanskrisen i många länder är ett problem som måste tas på stort allvar. Jag upplever politiska partiers förhållande till sina åsikter och löften ungefär som detta citat av Lars Forsell. De flesta flickor skulle inte drömma om att göra de saker de drömmer om." Man vill med andra ord inte ha det så själva, som man tror att andra kanske vill ha det i tillvaron! Detta lämnar en stor spelplats för nya aktörer som enbart rider på en våg av missnöje mot allt och alla. Om man är en riksdagsman kan man sova gott under ett mandat, fyra år. Detta krossar andra djur som har liknande beteende. Som exempel kan jag nämna en snigel. Den kan sova i tre månader. Förre presidenten Ronald Reagan har sagt följande. ”Jag har order om att väckas vid vilken tidpunkt som helst ifall nationens säkerhet är hotad, även om jag sitter i ett regeringssammanträde.” Djur har krafter och kapacitet som vi människor normalt enbart kan drömma om i vår egen ankdamm. Fjärilar smakar med fötterna. En ankas kvackande ekar inte, och ingen vet varför. Vi har som sagt mycket att lära av snigeln, ankan och framförallt fjärilen. Hårt arbetande smådjur!

Nya och nygamla sanningar skummar över oss från alla håll och kanter. Forskningsrön publiceras till och med en större frekvens än valmätningar och SIFO-undersökningar. Alla isbjörnar är vänsterhänta. Det kanske är svaret på varför många människor är mera rädda för just isbjörnar än andra björnar. En ny studie visar att vänsterhänta människor är argare än högerhänta. Enligt forskaren Ruth Propper, professor i psykologi på Marrimack college i USA, så har hennes forskarlag kunnat visa att de två hemisfärerna i hjärnan kommunicerar mer med varandra hos vänsterhänta jämfört med högerhänta. Den här ökade kommunikationen gör också att hemisfärerna oftare kommer i kontakt med delar i hjärnan som skapar negativa känslor. I kölvattnet till den informationen ser jag fram mot att få en rapport om hur det står till med våra folkvalda representanter. Vilken sida har man sin handlingskraft? Med vilken hand man pekar ut fartriktningen och skriver under viktiga beslut? Men det är givetvis inte bara ilskan som har sitt centrum i hjärnan. Motpolen som är glädje och kärlek ryms inom samma skal! Voltaire som var en föregångsman inom mångt och mycket sammanfattade känsloläget elegant. "Den som inte kan hata kan inte heller älska."

Idag kan vi med olika instrument mäta exakt i vilken del av hjärnan olika händelser sker. Vi tror oss kunna säga, att vi vet att fetma orsakas av störda signaler från hjärnan. Ny forskning visar att den överviktige fortsätter att äta utan få ordentliga mättnadssignaler från huvudkontoret. Det här har forskare på Monash University i Australien luskat ut! Marcel Prousts klassiska citat är en slags konklusion av vår tids forskning. ”Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka nya landskap utan i att se saker med nya ögon.” Oavsett vad vi sysslar med så lever vi i en högintensiv tidsperiod. Stress är en del vardagen. Då behöver vi givetvis hitta rationella lösningar. En del sådana lösningar är mer eller tillämpningsbara men mycket enkla. Till exempel detta råd från en klassisk svensk skådespelare, Jarl Kulle. Han hade tänkt ut den här lösningen på förhållandet till det motsatta könet. "Kallt kaffe och heta kvinnor spar tid.”

Avslutningsvis på denna valanalys kan jag ge några tröstens ord till alla förlorare i valet. Trots att det på valnatten inte fanns någon som förlorat. Alla partiledare och övriga talesmän lyste av vallycka över partiets lagarbete och stora framgångar på olika plan. Lord Tennysons storslagna ord är direkt riktade till er alla! Ge inte upp tankarna på att det är bra att ha en ideologi i botten att luta sig emot när alla andra tar över dina argument och värderingar! "Det är bättre att ha älskat och förlorat än att inte ha älskat alls."

P.P