…….det anses öka motståndskraft och öka prestationsförmågan. På arbetsplatser där man tycker att det är helt i sin ordning att skämta och ha kul tillsammans är det faktiskt vetenskapligt visat att detta fungerar. Skrattandet ger mindre stress och lägre frånvaro! Det är en studie från University of North Carolina, där forskare analyserat ett femtiotal olika undersökningar om skrattets effekter. Det är lätt att hålla sig för skratt om man är rökare och tittar på en statistik som en matematiker räknat fram. Han anser att rökaren för kortar sitt liv en bit med varje cigarett. Om hans beräkningar stämmer så skulle det kunna bli skulle det bli många dagar på ett år. Nu är inte livet så enkelt att leva så det går att mäta i antalet rökta cigaretter. Många människor är ju rökta utan att vara rökare. Genetiken spelar nog en ganska avgörande roll för oss alla. Nu har det visat sig att den manliga könskromsomen hos schimpansen är mycket olika den mänskliga motsvarigheten. Det måste kännas bra att veta att män inte är djur, genetiskt sett i alla fall. En annan glad nyhet för den hård plågade människorasen är att enbart tre gram mindre salt om dagen skulle kunna förlänga livet och minska förekomsten av hjärtinfarkt och stroke hos tiotusentals amerikaner per år. Denna information kommer från en datasimuleringsmodell gjord av forskare vid University of California. Med tidens tand kommer alltid nya rön och fakta. Det som tillåtet en gång i tiden är idag tabu och ger i Sverige en evig stämpel av att vara en persona non grata. Att dopa sig medvetet som idrottsman är verkligen inte ansett idag. Trots detta görs större beslag än någonsin av tullen när det gäller dopingpreparat. Det här klassiska citatet av Ricky Bruch är en slags tidsspegel. ”Under 1970-talet var DDR de största syndarna vad gälle hormoner. Men Sverige var god tvåa. Jag vet bara en som aldrig dopade sig, stavhopparen Miro Zalar.” Uttalandet är gjort till SJ:s tidning Kupé för ett antal år sedan.  

Det förefaller inte vara tillräckligt bra att le och vara glad. Enligt förespråkare för positiv psykologi är det inte heller tillräckligt att tänka positivt. Tal Ben-Shahar som är en ledstjärna inom genren för positiv psykologi hävdar att man måste även acceptera smärtan i livet för att uppnå det åtråvärda tillståndet som kallas lycka. Att acceptera smärtan i livet så skall detta öppna nya möjligheter till att känna glädje och lycka. Socialpsykologen Sonja Lyobomirsky har ägnat 20 år till forskning åt fenomenet lycka. Hon har kommit fram till vi enbart kan påverka faktorer i vårt liv som bara utgör tio procent av skillnaden i välbefinnande. Alla har en biologisk grundnivå som vi inte kan påverka. Vi kan bli lyckligare av att ha pengar och rikedom men bara till en viss gräns. Hälften av skillnader i det självupplevda välbefinnandet mellan individer utgörs av ärftliga faktorer är en konklusion av hennes studier av tvillingar. ”Drömmen om lycka är större än själva lyckan”, citat av Jovan Ducic.

Det är många som har åsikter om det som är inne nu. Att försöka förklara lyckan – eller snarare varför så många i vårt överflödssamhälle är olyckliga. Bengt Brulde är en forskare som har hittat genvägar till lyckan. Alltså en stig som vi alla, även om man är utan rätt genbank kan vandra för att finna lycka. Som Bengt Brulde ser det så är det endast människor som arbetar för ett bättre samhälle som kan ha ett meningsfullt liv. Detta är kanske en förklaring till varför så många människor känner en tillfredsställelse med att arbeta som volontärer i olika sammanhang? ”Gör någon glad – bli lycklig själv.” Citatet av Bengt Brulde säger mer än många avhandlingar och böcker tillsammans om lyckans abstrakta fenomen. En okänd författare skrev vår kanske mest välkända bön redan för flera hundra år sedan. I denna bön är lyckan placerad i handen på en högre makt. Bönen är tryckt i publicering första gången 1780 till den svenske prinsen, sedermera Gustav IV Adolfs, tredje födelsedag, enligt tillgänglig information i Wikipedia.

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

Ibland blir vi bönhörda! Ofta har vi tur och lyckas klara oss helskinnade ur knepiga situationer i trafiken och framförallt på idrottsplanen. Det är svårt att bli att tänka på alla olika scenarior som kunde blivit om inte om varit. Hjärnan blöder fram nya kreativa tankar hela tiden.  Lyckan är nog det enkla, basala och det som oftast finns så nära oss i livet så att vi inte upptäcker det för att det är helt enkelt för enkelt. Det enkla är det geniala. En som uttryckt detta är ett vist sätt är författaren Mikael Niemi när han beskriver älgjakten i tidningen Dagen. ”Det handlar om meditation och rentav bön. Ett tillstånd av lyssnande och ordlös kommunikation. Man kan rentav samtala med naturen.”

P.P