……är det ofrånkomligt att tänka på Lars Lagerbäck. Svensk fotbolls store härförare som än en gång i nationens intresse gjort en bragd. Nu får han säkert inte Guldbollen i år heller men han är klart mera värd denna utnämning än de överbetalda spelare han daltar omkring med som ett vuxendagis. I denna lilla, lilla värld av blommor kommer det ständigt fram ett och annat korn av sunda åsikter. Ett otidsenligt sådant är att bristvaran bröstmjölk har en läkande effekt på bland annat bensår. Laktoferrin är ett dominerade protein i bröstmjölken som anses vara den läkande komponenten. Att miljontals genetiskt skräddarsydda möss har fått sätta livet till på vägen mot pristagarnas Nobelpris i medicin är kanske medaljens baksida. Men å andra sidan så dödas miljoner fåglar varje år i USA av kattor. Så försöksmössen kanske gör en viktig insats för sina fodervärdar på sikt. I dessa tider när Nobelprisen delas ut kommer alltid olika kunskap och fakta fram i dagen. Några intressanta kuriosa som säkert aldrig belönas med pris är följande. ”Om du skriker i 8 år, 7 månader och 6 dagar har du producerat tillräcklig energi för att värma en kopp kaffe? ”Om du fjärtar oavbrutet i 6 år och 9 månader kommer du att producera tillräckligt med gas till en atombomb?” ”Hjärtat producerar så pass stort tryck när det pumpar blod runt i kroppen att det kan spruta 914,40 cm?”

 

Det varmare klimatet flyttar trädgränsen allt högre upp på fjällen. Med hårfästet är det tvärtom. Där flyttar kalfjället allt högre upp. Precis såsom Christer Fuglesang som numera är Sveriges motsvarighet till hunden Lajka. Först ut i rymden från sitt hemland, vilket finns registrerat i historieboken för evigt.  Fredspriset tillfaller i år klimatforskningen. FN:s klimatpanel IPCC delar priset med Al Gore som gett kunskapen ett ansikte med att ha varit  en budbärare för filmen som öppnat mångas ögon. Var sak har sin tid. Tiden kommer och Al Gore kan bli en vitsigt sammanfattning. Givetvis finns det ännu större insatser som aldrig blir lika uppmärksammade. Ett sådant rapporteras från Singapore där man har lyckats göra dricksvatten av industri- och hushållsavfallsvatten. Detta är ett stort steg för mänskigheten i flera världsdelar om tekniken kan spridas. Det gäller att hitta samarbetspartners. Kanske skulle man kunna säga om detta precis såsom Woody Allen sagt om sex. ”Det är som bridge. ”Om du inte har en bra partner är det bäst att du har en bra hand.”

 

Att vilja men inte riktigt kunna är något som de allra flesta måste lära sig att leva med. För nästan alla fungerar det också att acceptera att man inte förmår infria alla sina ambitiösa planer och drömmar. Men i några desperata fall blir "lösningen" fiktiva prestationer. En som aldrig har hamnat på den sidan av prestationer är litteraturspristagaren Doris Lessing. Som med ett lugnt pokerface konstaterade följande. ”Jag har vunnit alla pris i Europa, vartenda jävla ett. Det är som en Royal Flush. Det är fantastiskt, men det finns viktigare saker att bli upphetsad över.” Doris är trots sina 88 år ingen snäll gammal gumma. Hon reagerade helt följdaktigt på Svenska Akademins motivering. ”Den kvinnliga erfarenhetens epiker, som med  skepsis, hetta och visionär kraft har en splittrad civilisation till granskning.” Den mycket rättmätiga pristagaren kommenterade akademins uttalande med följande. ”Det är ju löjligt! Har de verkligen sagt så? Godness!” Hon anser sig inte alls vara någon feminist utan att det istället är tvättmaskinen som har varit det viktigaste för kvinnorörelsen. Nobelpriset är en manlig värld. Endast tio kvinnor har fått litteraturpriset. Ingen kvinna har fått kemipriset sedan 1935. Det kan finnas en poäng i uttalandet som Howlin´s Pelle Almqvist från The Hives gjort i London Paper. ”Världen skulle nog vara en bättre plats om fler unga bar slips.”

 

Språket är ett instrument som alla Nobelpristagare behärskar. En forskargrupp i USA har satt ned foten i frågan om nyttan att lära sig ologiska verbformer såsom gå-gick-gått när man skulle kunna uttrycka sig enklare såsom gå-gådde-gått. Nu har redan simma-sam-summit blivit det nya simma-simmade-simmat. Det är säkert lätthanterligt för många. Men för mig innebär det en formatering av hjärnan. Eller som klok tänkare har sagt. ”Hur kan det komma sig att vårt minne är tillräckligt bra för att in i minsta detalj bevara vad som hänt oss, men inte bra nog för att komma ihåg hur ofta vi berättat det för en och samma person?” Kan det möjligen bero på att genomsnittsätaren får i sig 6-7 kilo tillsatsämnen per år?

 

Google är nu högre värderat än Coca-Cola. Det är stort för ett företag som snart kan styra våra liv ännu mer. Nu vill Google köpa Double-Click, ett system som registrerar hur du rör dig på nätet, för 20 miljarder kronor. Google vill veta mer om dig. Helst allt. Följden av detta blir ännu mera köpmarknad än dagens enorma överkonsumtion av konsumtion. Riktad reklam bums efter ett sök på nätet om huvudvärk eller smörgåspålägg för att nämna några exempel. Kanske får vi direkta fakta typ 58 år. ”Tänka sig att är lika gammal som Göran Persson.” Citatet är från en smått chockerad Mona Sahlin när hon visar en splitterny Bruce Springsteen-video hos Kristian Luuk. Det finns tillfällen när citat är mer än bara ett citat. Ett sådant är när jag använder ett citat av George Bernard Shaw för att recensera ännu ett fullständigt onödigt program på TV. ”En man är som en grammofon med ett halvt dussin skivor. Man blir trött på allithop; och ändå måste man sitta vid bordet, medan han hasplar ur sig dem för varje ny gäst.”

 

Avgörande snedsparkar kommer att dominera veckans händelser. Ett mål betyder så mycket att måltiderna är helt obetydliga i det sammanhanget. Eller som Gina Lollobrigida sagt. ”Män är som tändstickor, flammar plötsligt upp och tappar huvudet.”

 

P.P