Det är idag över 32 år sedan en av vår tids främsta humanister, och den visaste bland de lärde lämnade den jordiska tillvaron.

Hans ord och tankar är lika viktiga idag som under hans verksamma tid samt i även i framtiden. Vad kan passa bättre som en start på detta år än ord av Tage Danielsson.

En kommer hit för att fly från nöden,
en kommer hit för att undgå döden.
En kom hit, av terror tvungen,
en kom hit för att gifta sig med kungen.
Dom är tyskar, iranier, greker och turkar,
mest är dom snälla, andra är skurkar.
En del är ärliga, andra skumma,
en del är genier, andra är dumma.
Mest är dom fredliga, andra vill slåss,
med andra ord dom är som oss!
En del söker lugnet i stället för bråket,
det enda vi svenskar kan bättre – är språket.
Det sägs att vi stammar från Adam och Eva,
som inte var svenskar – men ja må dom leva!

Tage Danielssons tankar om mänskliga rättigheter