........vårt dagliga liv är som en tågresa. Vi gör möten regelbundet. En del som korsar vår väg blir oänligt hågkomna, andra möten får en något mindre plats i vårt minnescentra.

photo

P.P