Distorsionsskador på fotens ledband  är den vanligast förekommande skadan i samband med idrottsaktiviteter. Tejpning är den absolut bästa behandlingen av en akut fotledsskada. Tejpningen ger en optimal kompression och ökad funktionell förmåga - vilket innebär en snabbare läkningsprocess. Det finns en oändlig mängd av varianter för att tejpa led och muskel. För att stabilisera en skadad fotled är oelastik sporttejp att föredra!

Eftersom hälbenet är en viktig del i fotens funktion så är det oftast en god hjälp att kunna låsa detta ben under en tid.

Börja med en tejpremsa ovanför mediala malleolen.

dec13 0011dec13 0012dec13 0013

Fortsätt över fotleden och under hälbenet - och lås hälen från 2 håll!