Knäskålsrelaterad smärta är en mycket vanligt förekommande åkomma i alla kulturer. Den kännetecknas av belastningsrelaterad smärta vid trappgång, framför allt nedför. Dessutom smärta vid stillasittande med benet 90 graders vinkel i knäleden. Att tejpa knäskålen i en position enligt bilden; både nedåt, inåt och rotera denna en aning ger ofta en omedbar lindring. Används som förstahandhandsbehandling i en del av världen. Jag anser detta vara en ypperlig teknik även vid många andra knäledsbesvär. Förutsättningarna till att lyckas med tejpningen ökar om man har en tejp av god kvalitet. Jag använder Leukotape P från företaget Smith & Nephew.