En vanlig sportskada som förekommer framförallt inom kontaktidrotter är en så kallad "lårkaka".  Det innebär en kontusion mot lårets framsida eller utsida. Lårmuskel slås ut som vid ett strömavbrott. Om du vill att benet skall fungera normalt så fort som möjligt - då är denna metod att linda benet med böjd knäled överlägsen den traditionella varianten att linda benet med rak knäled.

\