Samtliga muskler i kroppen kan komma till skada i specifika situationer. En sådan är muskel är extensor carpi ulnaris som är engagerad vid golf- och kaströrelser.

ext uln carpi sport ext uln carpi anatomi

Muskelsenan kan komma i kläm eller överbelastas vid handleden.

Tejpa för en förlängning genom att fästa tejpen vid utsidan av armbågsleden och fästa vid handleden när muskeln är i optimalt uttänjt läge. För att stimulera muskeln till styrka är tejpningen tvärtom.

ext carp uln

ext carpuln2