För att få bästa resultat vid tejpningar så är det oftast så att ju bättre vi kan diagostisera en skada desto större är chansen att behandlingen med tejpning blir framgångsrik.

Om vi till exempel skall tejpa ett besvär i övergång ländrygg/bäcken så behöver vi förstå ryggens mekanik och funktion.

Vid rätt diagnos kan någon av dessa tejpningar vara utmärkt och andra mindre framgångsrika.

WP171

Det beror helt på vilka fynd vi gör vid undersökningen av ryggen. Om smärtan är störst vid kompression av bäcken/ländrygg då kan det vara tillräckligt med en tejpremsa rakt över det området.

WP170