Det finns ibland oanade möjligheter till 
hälsofrämjande aktiviteteter. Till exempel har
det visat sig att vi har en betydligt högre
energiförbrukning när vi tuggar tuggummi
jämfört med att sitta eller vid vår arbetsplats.
 
Tuggandet förbättrrar också humöret, minskar
stress och frisätter kortisol.
 
extra_113911402
Som vanetuggare så har jag vid min privatstudie
kommit fram till att Extra är den av våra vanliga
tuggummin som håller måttet i det långa loppet.
 
Extra kan tuggas under ett helt maratonlopp!
Det finns fabrikat som enbart vara en kvart!