Det moderna samhället kräver att det finns sunda och 
friska människor. Detta mål kan uppnås om människorna
har bostad, tillräcklig föda och möjligheter till idrott och
friluftsliv samt bad. Traditioner är många gånger ett viktigt
incitament för välbefinnande. Med ett bastubad till jul 
 uppnår man hälsoeffekter för många olika organ i
människokroppen. Ett rent nöje med nytta!

dec 11 001