Dags att göra den enklaste av alla övningar igen! Att
träna rörlighet i fot, knä och höftled i en kombination.
En normal och fullgod rörlighet är 150 grader i knäled,
och samtidigt kunna sitta i huksittande med hälarna i
golvet.
Om inte rörligheten i vadorna räcker till - träna med 
en kil under hälarna - många repetitioner!

 

 

ROM