Gruppträning till åldersanpassad musik är en trend i tiden! Push ups är egentligen onödigt om alla gör tusen och en "push up" om dagen! Det stärker även magen! Det är syn att skåda ett gympapass där alla är individer trots att rörelsen sker unisont!