Att hitta sin balans i en enkel och funktionell position är svårt samtidigt som det ser lätt ut för den som kan klara denna övning.