…….för män. Det ser ut att vara tidens tecken att en man bommar igen ett stort hus. Han vandrar genom de vackra salarna. Oerhört pampligt är det när kvinnorna tar över maktens boningar. Hillary Clinton kommer att bli första kvinnliga presidenten i USA. Precis som vägen är krattad för Mona Sahlin att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Valrörelsen för sossarna i föregående val gick på en höft. Göran Persson var starkt präglad av sin slitna höftled och kunde nästan bara gå som en val. Det blev en svår valnöt, en blåvalrörelse. Nu kommer det visa sig att en kvinna vid makten är en som är både kort och litet längre. Det kommer att bli en renare värld, med ett antal mindre krig och ett humanare samhälle. ”Att lura en man är ingen konst, men den kvinna som lurar en kvinna, hon är verkligen begåvad.” John Gays citat är intressant, han har säkert en egen erfarenhet som grund för detta påstående. Neurobiologisk forskning har visat att män inte klarar av att utföra städning. Annica Dahlström, neurobiologisk professor i Göteborg, hävdar att män är biologiskt oförmögna att städa. Det är hormonellt, något med testosteronet. Vi ser inte dammtussar. Könet sitter i hjärnan. Kvinnliga matematiker anses ha mindre tuttar. Dahlström anser även att män kan läsa kartor uppochner. Dessutom menar hon att män är olämpliga att ta hand om små barn. Pappaledighet är onödigt. Att det finns en kvinna som styr upp det första tiden i livet visar även detta citat från David Beckham. ”Mina föräldrar har alltid funnits där för mig, ända sen jag var omkring sju år.” Enligt forskaren Dahlström är det enbart modern är viktig de första åren, det är förstås modern som ikonen avser.

 

Människan är långt ifrån ensam om att förälska sig i någon av samma kön. Hos de flesta djurarter från elefanter till gråval finns homosexualitet väl beskrivet. Nu visar det sig att homoadoptioner inte är helt ovanligt i djurvärlden heller. Den amerikanske biologen och forskaren Bruce Bagemils forskning visar dessutom att homosexuella svanpappor är överlägset bättre på att ta hand om ungarna än heterosexuella par. Förklaringen är att svanhannarna är mycket större och starkare än honorna, och har större möjlighet att försvara sin avkomma. Ungarna i ett sådant par är hela tio gånger så livskraftiga som ungar till heterosexuella svanar. Gaysvanarna i Pildammsparken försökte länge få egna barn. ”De här två parade sig med varandra. Först hoppade den ene på den andra och sedan skiftade de”, säger Lennart Blomquist, Malmö kommuns fågelansvarige.

 

 Givetvis kommer Sahlin att få Toblerone i halsen vid varje debatt. Hillary kommer säkerligen inte ifrån makens amorösa möten i ovala rummet. Damerna kommer säkert att kunna hantera dessa hjärnstimulerande droger utmärkt. Det är en fördel med distans till händelser ibland. Choklad är den perfekta drogen. När vi gör något bra - alltså något som gynnar oss och våra tilltänkta barns överlevnad - så belönar hjärnan oss med dopamin. Dopamin är en av hjärnans signalsubstanser, som får oss att känna glädje och välbehag. Hjärnan belönar oss när vi t ex stillar vår hunger eller törst, lär oss något nytt, blir förälskade, har sex - eller gör något annat nyttigt. Tack vare känslan av njutning och välbefinnande -fortsätter vi att utföra de här handlingarna om och om igen. Men längtan efter tillfredsställelsen, som dopaminet framkallar är så stark att vi inte enbart nöjer oss med belöningen, när vi gjort oss förtjänta av den. Nikotin, choklad, kaffe, te, alkohol, heroin och kokain är några exempel på berusningsmedel som förmår hjärnan att producera just dopamin - och vi gör nästan vad som helst för att få belöningen. Hjärnan gör oss till potentiella missbrukare.

 

Det kom ut 43 svenska filmer 2006. Det är inte många av dessa satt sådana spår som en ask romerska bågar med apelsinsmak kan göra. En kärlekssaga av sällan skådat slag. Men det är inte den mellan Romeo och Julia eller Meg Ryan och Billy Crystal. Nej, det är vår kärlek till cigaretten det handlar om, och den är dödlig. Idag - en alldeles vanlig dag - kommer 1,1 miljard människor att röka en cigarett. En sjättedel av hela världens befolkning röker. I slutänden räknar man med att hälften av rökarna kommer att dö på grund av sin rökning. I Sverige dör 6500 människor varje år till följd av sin rökning. Dessutom dör varje år 500 ickerökare på grund av rökarna, alltså av passiv rökning. Det är väldigt få alkoholister som inte röker, nikotinet gör att man blir lättare beroende av andra droger. ”I princip tycker jag att det är utmärkt att folk som gör sig skyldiga till brott åker dit för det.” Justitieminister Beatrice Ask har tänkt igenom sin närirgsgren.

 

”En av de största plågorna för den mänskliga naturen är den plåga en ny idé orsakar.” Citatet är av Walter Bagehot. Trots alla medicinska framsteg saknas fungerande eller rimligt prissatta läkemedel och diagnosmetoder för många av världens grymmaste farsoter. Orsaken är alla överens om: Så fungerar marknaden. För länder och människor som saknar pengar utvecklas helt enkelt inga läkemedel. Men det finns sätt att lösa problemen. Om viljan finns. 75 öre, till exempel, skulle räcka en bra bit...

 

Det är naturligtvis långtifrån en slutgiltig lösning - men en avsevärd skillnad från idag. Vidgar man definitionen när det gäller behovet av forskning och utveckling kring de hälsoproblem som drabbar världens fattiga så växer summan till flera miljarder dollar per år. I rapporter till FN och WHO talas om behovet av en global fond som kan satsa tre miljarder dollar per år. Hur mycket är då 300 miljoner dollar per år? Jo, det motsvarar 75 öre per såld förpackning för de 20 receptfria storsäljarna i den rika världen. Enligt Apotekets statistik för 2005 stod de 20 mest sålda receptfria läkemedlen för en försäljning på 1,12 miljarder kronor. Det handlar om produkter som Nikotinell Mint Ipren och Nezeril. Den samlade läkemedelsförsäljningen i den rika världen (Europa, USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland och Australien) är ungefär 130 gånger så stor som i Sverige. Det innebär - grovt räknat - en försäljning för en motsvarande 20-i-topp-lista i den rika världen på ungefär 146 miljarder kronor. Antar vi att en såld förpackning kostar ungefär 50 kronor så skulle 75 öre per såld förpackning ge ungefär 2,19 miljarder kronor per år. Omräknat i dollar motsvarar det ungefär 309 miljoner dollar per år, det vill säga mer än nog för att täcka gapet. Man kan naturligtvis diskutera varför just dom 20 mest sålda läkemedlen skall räknas in - eller varför "skatten" skall vara just 75 öre. Med fler produkter på listan eller högre "skatt" kan ju mer resurser samlas in. Och så är det naturligtvis. Vi gjorde avvägningen eftersom Apotekets 20-i-topp-lista ganska väl representerar de "me-too"-preparat som dominerar den rika världens läkemedelsutveckling - och 75 öre är så pass litet att det knappast borde innebär några större problem, vare sig för läkemedelsbolag eller köpare.

 

Man kan naturligtvis också ifrågasätta realismen i att genomföra idén i hela den rika världen. Men någonstans måste man börja. Också genomförd endast i Sverige skulle 75-öresplanen kunna säkra flera livsavgörande projekt kring de försummade sjukdomarna. Och enbart i EU skulle de insamlade resurserna bli avsevärda, eftersom EU utgör en tredjedel av den rika världens läkemedelsmarknad. I en studie i Västerbotten framkom ett samband mellan snuskonsumtion på fler än fyra dosor per vecka och metabolt syndrom, fetma eller förhöjda halter av triglycerider (ett blodfett). Det är fett att snusa. Modeuttrycken bland ungdomar ”rocka fett” och ”suger” har givetvis en naturlig outtalad och omedveten kontakt med tillståndet. Det befinner sig dock en avlägsen distans från Dalai Lamas tankar. ”Kom ihåg att det bästa förhållandet är det där kärleken till varandra är större än behovet av varandra.”

 

Så om historien upprepar sig så tror jag att vi kan vänta oss samma sak igen!

 

P.P