Floran av motionslopp till fots är idag omfattande. De flesta går i stadsmiljöer eller på redan utmärkta motionsspår och vägar. Det finns dock ett mindre antal lopp som erbjuder en större upplevelse för flera av våra sinnen än enbart det välgörande löpandet. Jag vill slå ett slag för den här typen av lopp i din närmiljö. Spring gärna loppen som finns där du bor och lever. Även om dessa lopp inte samma lyster och allmänintresse som finns kring en del andra arrangemang.

Svarta Maran är ett både närproducerat och klimatsmart lopp på Svartådalens vandringsled mellan Västerfärnebo och Sätra Brunn. Det går i mitten av september i den tidsperiod när vegetationen skiftar färg och sommaren övergår i höst. Löpningen är en njutbar upplevelse på alla typer av underlag. Allt från asfalt, grusvägar, skogsstigar, ängsmark, gräs till slaget hö. Omgivningen skiftar med sjöar, slätter, våtmarker, rullstensåsar, kullar och skogar med blandskog. I den här miljön får du möjlighet att lyssna till ljuden omkring dig på ett annat  sätt än du gör vanligtvis. Några av oss ser till och med hur det ser ut i terrängen, och ger sig tid att uppfatta vad som händer med våra olika sinnen i detta varandets olidliga lätthet.

Ge dig själv en resa till fots i detta kulturlandskap som är ett Sverige i miniatyr. Upplev det bästa som landet Sverige har att erbjuda populationen. Naturens skönhet och växlingar i en levande landsbygd när den är som vackrast. Gå mot strömmen och välj närproducerade lopp. Det bästa är att alla vinner!

Pentti Pitkänen  - startnummer 36 och en av de 54 som upplevde Svarta Maran 2013