……….kanske man kan säga om orden som blir våra nyord varje årsskifte. Många av orden tycker jag är märkliga och konstruerade för att bara finnas som typ små lätta moln som snart är bortblåsta. Det sitter ändå ett antal ordrika och ordkloka människor och anser att orden har sitt värde för oss. Kriteriet för att komma med på listan är att ordet "tillkommit eller etablerat sig i svenska språket under det gångna året". Orden ska också spegla samtiden och vara exempel på språkliga trender, heter det. Nätfiske och metadata är ord som jag anser dominerat årets händelser både när det gäller att se det lilla i det stora och det stora i det lilla! Här kommer nu orden som vi skall bruka för att göra oss förstådda av omgivningen!

Betalskugga

Betyder avsaknad av mobiltäckning som gör att det inte längre går att använda kort i betalterminaler i fjällvärlden.

Bjudkaffe

Står för kaffe som serveras kostnadsfritt till någon som inte har råd, sedan en kund betalat för två koppar men bara druckit en. Första belägg för ordet är från GP den 2 augusti 2013: "Köp en kaffe till priset av två. Den andra koppen går till en behövande. Trenden med ”bjudkaffe” har fått fäste i Göteborg".

Brexit

Handlar om Storbritanniens eventuella utträde ur EU.

Budgetstup

Används för att beskriva att USA:s statsbudget inte tillåter mer utgifter, och att staten därför tvingas lägga ner viss offentlig verksamhet i väntan på en godkänd budget. Kommer av engelskans "fiscal cliff"

Carpa

Passa på att njuta av något medan tillfälle ges.

Dygnis

Förskola öppen dygnet runt.

E-cigarett

Elektronisk cigarett som innehåller nikotin men ingen tobak.

Embrejsa

Omfamna eller anamma. Från engelskans "embrace".

Enveckasförsvar

Försvar som bara har förmåga att göra motstånd i en vecka.

E-sport

Tävlingsspelande som utförs med dator eller spelkonsol.

5:2-diet

Diet med kraftigt begränsat kaloriintag under två dagar per vecka och normalt ätande under veckans fem resterande dagar.

Funktionell dumhet

Okritiskt förhållningssätt som förbättrar produktiviteten. Innebär att man är kompetent och gör sitt jobb som man ska, men utan att kritiskt reflektera över om det är meningsfullt eller samhällsnyttigt.

Fäbodifiering

En trend där storföretag marknadsför masstillverkade produkter som småskaliga, närproducerade och autentiska.

Global hektar

Mått för att beräkna naturresursutnyttjande.

Gubbploga

Snöröjning där plogning av bilvägar prioriteras före plogning av busshållplatser och gång- och cykelvägar.

Hikikomori

Ung person som isolerar sig i föräldrahemmet. Ursprung från Japan.

Hypa

Bete sig överenergiskt och smågalet.

Hämndporr

Naken- eller sexbilder som publiceras på internet som en hämnd mot en tidigare partner.

Hästlasagne

Lasagne innehållande odeklarerat hästkött. Ordet används också i överförd betydelse för något som är av låg kvalitet och av oklart ursprung.

Kjolprotest

Protest mot att kortbyxor inte är tillåtna arbetskläder, där män i stället klär sig i kjol i sommarhettan.

Klicktivism

Aktivism bestående av att skriva under upprop på webbplatser, klicka ”gilla” på Facebook och liknande.

Köttskatt

Skatt som föreslås tas ut på köttprodukter eftersom de belastar miljön mer än vegetabilier.

Linjär tv

Traditionellt tv-tittande efter en tablå som lagts av tv-kanalen.

Läxrut

Skatterabatt för läxhjälp.

Löpsedelsteater

Teateruppsättningar som strävar efter att göra sensation.

Mobilmissbruk

Ohälsosamt beroende av mobiltelefon.

Nagelprotest

Protest som uttrycks genom att man målar naglarna i symbolisk färg. Emanerar från Emma Greens nagelmålande vid friidrotts-VM i Moskva.

Nätvandra

Söka upp unga på nätet för att kunna ge stöd.

Otrohetskontroll

Övergrepp där en kvinnas underliv kontrolleras under förevändning att avslöja sexuell aktivitet.

Rutkod

Maskinellt läsbar kod med tecken i form av rutmönster, till exempel qr-kod.

Satsig

Står för ambitiös.

Selfie

Självporträtt publicerat i sociala medier.

Sextremism

Metod för feministisk direkt aktion, där den kvinnliga sexualiteten används för att göra uppror mot det patriarkala systemet.

Smartplåster

Plåster som samlar in information och skickar den till läkare eller visar den i mobiltelefonen.

Snippgympa

Knipövningar för muskulaturen kring könsorganet som bland annat syftar till att stärka muskler och förebygga inkontinens.

Spökgarn

Fiskenät som utan tillsyn driver omkring och fortsätter att fånga fisk och andra djur.

Torggängare

Person inhyrd för att skapa bilden av ett myllrande folkliv på ett torg.

Tvåhandsbeslut

Beslut i två led som skydd mot oegentligheter.

Twerka

Kriteriet för att komma med på lis

Intensivt skaka rumpan i takt till musik.

Utsmarta

Synonym till överlista

Tja! Vad skall vi säga om dessa märkliga ord? Ord är makt och ord är rikedom! Ord är ord och inte bara ord. Vad passar bättre än att avrunda med några ord av Gaius Plinius d. ä. (23-79 e. KR.)

Nulla dies sine linea – Inte en dag utan en rad!

P.P