Vid en översträckning av armbågsleden är tejpningens syfte att förhindra att armbågsleden hamnar i en ogynnsam position - ytterläge med sträckt armbågsled. En enkel och effektiv metod är att lägga ankare på underarm och överarm, avståndet kan variera med armens längd och storlek. Vanligtivis ca 5-10 cm både ovanför och under armbågsleden. Armen bör tejpas i en lätt flexion (böjning) i armbågsleden, ca 5-10 grader. Se till att armbågsleden är i denna position. Lägg sedan tejp enligt bilden i typ kors (x), använd 3-5 tejpslingor beroende på armens storlek. Lås fast tejpen  genom att sätta fästankare över ändarna med motsvarande mängd tejp som de underliggande grundankarna.

\r\n