Tejpning är en konst på sitt sätt. Ju mera vi kan och förstår sambandet mellan kroppens olika strukturer,

desto bättre kan vi få en god effekt av tejpning av hela kroppen eller enbart en begränsad liten kroppsdel.

Till exempel en tejpning knä, lår och höft